УВАГА!
ДАНИЙ САЙТ ПРИПИНИВ СВОЮ РОБОТУ
НОВИЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗБЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТ
І
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗНАХОДИТЬСЯ ТУТ

( нова адреса офіційного сайту Центру: http://nmc2006.klasna.com )

    МЕНЮ САЙТУ   
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
Науково-методичної Ради вищих навчальних закладів Харківської області
з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення


- розробка рекомендацій щодо планування і організації навчального процесу з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з урахуванням профілю навчальних закладів і місцевих умов;
-
рецензування навчальних посібників та підручників;
- к
оординація науково-дослідної роботи,  що проводиться кафедрами (циклами) та окремими викладачами з цивільного захисту;
-
участь в організації досліджень при проведенні спеціальних комплексних навчань, тренувань та експериментальній роботі щодо оптимізації змісту, методів та прийомів навчання у сфері цивільного захисту на базі суб'єктів господарювання;
-
участь в організації і проведенні показових навчально-методичних занять і зборів з викладачами кафедр (циклів);
-
організація обміну досвідом між кафедрами (циклами) і популяризація передового досвіду викладання нормативних дисциплін (спецкурсів) "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист";
-
організація виставок наочних і навчально-методичних посібників;
-
вивчення та аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в усіх ланках системи освіти, розробка обґрунтованих пропозицій щодо внесення змін у законодавчі, планувальні та галузеві документи, поліпшення нормативного, навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення навчальних закладів різних рівнів освіти;
- організація взаємодії із Науково-методичними радами з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення інших областей, вищими навчальними закладами України щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист» та «Охорона праці»;

- координація діяльності методичних об’єднань з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності населення у вищих та середніх закладах освіти
          Пошук        

Безкоштовний хостинг uCoz